Dobryy Gryaznyy Treyl 2016

29 October 2016
Moskva, SK „Alfa-Bittsa“
http://sportvoblago.ru/ru
Discipline Registered Finished Best result Worst result Average result DNF DSQ DNS
7 km 270 211 00:27:15.40 01:28:57.75 00:46:17.34 1 0 58
1 km 125 90 00:04:13.80 01:33:29.63 00:05:47.08 1 0 34
14 km 230 172 00:51:51.26 02:04:15.69 01:26:03.21 13 0 45
3 km 116 83 00:10:39.02 00:27:44.97 00:18:26.55 3 0 30
21 km 199 159 01:23:37.34 02:57:35.56 02:01:40.38 11 0 29