Novogodnyaya lyzhnya GTO Moskovskoy oblasti

30 December 2015
Discipline Registered Finished Best result Worst result Average result DNF DSQ DNS
5 km 128 74 00:12:37.75 00:40:11.17 00:19:24.60 1 0 53
3 km 74 54 00:08:20.11 00:33:18.09 00:12:10.88 1 0 19
1 km 169 136 00:04:13.55 00:16:16.22 00:06:53.96 0 0 33